ఆలయ ధర్మకర్తలు

చెరుకుపల్లి వంశస్తులు

ఫ్రస్థుత ధర్మకర్త చెరుకుపల్లి వెంకట సుబ్బరామయ్య గారు వారి కుమారులు 9441269797
ప్రధాన సలహాదారు గరికపాటి రామమూర్తి 8331987859
సహకార సబ్యులు చెరుకుపల్లి వెంకటేశ్వర్లు గారు వారి కుమారులు 9989349295
సహకార సబ్యులు చెరుకుపల్లి దక్షిణామూర్తి గారు 9398893401
సహకార సబ్యులు చెరుకుపల్లి విశ్వేరశాస్త్రి గారు వారి కుమారులు 8333925219
సహకార సబ్యులు చెరుకుపల్లి రామశర్మ గారి కుమారులు
సహకార సబ్యులు చెరుకుపల్లి క్రిష్ణమూర్తి గారు, వారి ధర్మపత్ని ఇందిరా దేవి వారి కుమారుడు 9491347631
సహకార సబ్యులు సుసర్ల శ్రీనివాస శర్మ గారు 9849234041